Subscribe to the newsletter

*Required fields

Online booking

Arrival
Departure
From 200/night
Check availability

Regulations

REGULAMIN OBIEKTU HOSAPARTMENTS

HOSAPARTMENTS REGULATIONS

_______________________________________________________________________________________________

Hosapartments wysoko sobie będzie cenić Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu przyjemnego pobytu  naszych gości.  Hosapartments highly values your cooperation in following these rules that are intended to serve to ensure the pleasurable stay of our guests.

 1. Klient ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z Jego winy lub winy osób go odwiedzających w okresie trwania pobytu. The Guest is financially responsible  for every damage of equipment and technical devices caused by them or other people visiting the Client during their period of stay.
 2. W przypadku wystąpienia szkody prosimy zawiadomić o niej Właściciela niezwłocznie po jej stwierdzeniu. In case of any kind of damage please inform the owner immediately.
 3. Klient odpowiada za wszelkie szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania lokalu przez Klienta. Gość  wyraża zgodę na to że wszelkie naprawy zniszczeń lub usunięcia usterek wykonane zostaną na jego koszt.

The Guest is responsible for all damages resulting from any inappropriate usage of the apartment by them. The Guest agrees to pay for the repair of equipment damaged by them.                                                                                                                                                               

 1. W ostatni dzień pobytu prosimy zdać lokal do godziny 11:00 w takim samym stanie jak w dniu zakwaterowania.                                                                                                                                                In the day of departure the Guest should check out before 11:00, leaving the apartment in the same condition as it was on the day of check in.
 2. Pobyt w apartamencie rozpoczyna się o godzinie 15.00 w dniu przyjazdu a kończy się o godzinie 11.00 w dniu wyjazdu. Jeśli Klient nie zgłosi pracownikowi HOSAPARTMENTS chęci przedłużenia pobytu i pozostawi rzeczy w pokoju po godzinie 11.00 rzeczy Klienta zostaną komisyjnie spakowane. Rzeczy będą do odbioru po uprzednim ustaleniu dnia i godziny. Check-in time is 15:00, check-out time is 11:00. If the Guest does not to extend their reservation, and leave their belongings in the apartment after 11:00, the management shall have the right to remove the Guest’s belongings from the apartment. Items will be available for collection after prior arrangement of the day and hours.
 3. Nie zdanie kluczy, karty parkingowej lub innych rzeczy przekazanych Klientowi w dniu odbioru niesie za sobą konsekwencje poniesienia przez Klienta kosztów (dorobienia lub zakupu rzeczy) do czasu przywrócenia do stanu w dniu zakwaterowania.  Failure to give back the keys, electronic cards, or any other things the Client got at the check-in, imposes payment on the Client (for making duplicates or purchasing things) until bringing everything back to the state that was on the check in day.
 4. W przypadku zgubienia/nie dostarczanie kluczy w odpowiednim terminie oraz miejscu obowiązuje do zapłaty 200 PLN. Loss of an apartments key is subject to an extra charge of 200 PLN.
 5. Prosimy Gości nie pozostawiać przedmioty wartościowe w obiekcie. Please do not leave important personal belongings or valuables unsecured in your apartment. The HOSAPARTMENTS will not in any way whatsoever be responsible for them.
 6. W apartamencie oraz na terenie bloku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Za naruszenie tego zakazu grozi kara pieniężna w wysokości 500 zł. Smoking is not allowed in the apartments and the whole blocks. Violating this rule will result in a penalty of 500 PLN.
 7. Goście zobowiązani są do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, a w szczególności do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00. W przypadku zgłoszonego zakłócenia spokoju HOSAPARTMENTS ma prawo nałożyć na Gości karę pieniężną w wysokości 1000 zł. Guests should follow the principles of good neighborhood, particularly quiet hours between 10 in the evening and 6 in the morning. In case of violating this rule, HOSAPARTMENTS has the right to impose a fee in the amount of 1000 PLN.
 8. Gość zobowiązuje się używać przedmiotu najmu wyłącznie w celach mieszkaniowych - organizowanie imprez, konferencji, sesji zdjęciowych (lub nagrania filmu) jest niedozwolone. The apartments may not be used for organising events, parties, conferences, photo or video shooting etc, only for housing purposes.
 9. W apartamencie nie może nocować większa liczba osób, niż zgłoszona w procesie rezerwacji – osoby odwiedzające po uprzednim zgłoszeniu do recepcji  mogą przebywać w apartamencie od 7:00 do 22:00.Ilość osób odwiedzających nie może przekraczać możliwości eksploatacyjne danego apartamentu. People who are not registered at HOSAPARTMENTS may stay inside an apartment between 7:00 and 22:00. . The number of visitors may not exceed the exploitation capacity of a given apartment
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close